O FIRMIE
OFERTA
AKTUALNOŚCI
PARTNERZY
KONTAKT
O FIRMIE

Firma Inteligentne Systemy Edukacyjne jest młodą, dynamicznie rozwijającą się firmą, która w oparciu o wiedzę i doświadczenie zespołu ekspertów, wysoko wykwalifikowanych konsultantów i inżynierów tworzy rozwiązania z wykorzystaniem najnowszych technologii podnoszące standard pracy w placówkach oświatowych i instytucjach szkoleniowych.

Oferowane rozwiązania mają na celu:

  • ułatwienie pracy pedagogom, tak aby mogli bardziej efektywnie wykorzystywać swój czas i zasoby
  • zapewnienie  dostępu do informacji o swoich dzieciach ich opiekunom   


Firma specjalizuje sie również w tworzeniu rozwiązań udostępniających oprogramowanie jako usługę (ang. software as a service, w skrócie SaaS).

SaaS to model rozwoju oprogramowania gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z konsumenta na sprzedawcę. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem producentowi.


10000000101010101100000011001100110011001100000010101010110000001000000010100000111100001100000011001100101010101000000011000000

Internetowa Platforma Edukacyjnae-dziennik platforma edukacyjna edukacja dziennik elektroniczny system zarządzania szkołą zdalne nauczanie
O FIRMIE OFERTA AKTUALNOŚCI PARTNERZY KONTAKT